داکتاپمجله سلامت و پزشکیجراحی لیزری دیسک کمرفتق دیسک و جراحی آن با کمک لیزر بدون بیهوشی و برش

فتق دیسک و جراحی آن با کمک لیزر بدون بیهوشی و برش

14 Shahrivar 0018 بازدید
14 Shahrivar 140018 بازدید
فتق دیسک باعث درد شدید و بی حسی در دست ها یا پاها می شود. از جمله روشهای درمانی نوین آن جراحی دیسک با کمک لیزر است که بدون بیهوشی و برش جراحی انجام میشود و عوارض جراحی های باز را ندارد.   [aparat id="JeHov"]

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.