داکتاپمجله سلامت و پزشکیEffect of diclofenac pretreatment in postoperative pain control

Effect of diclofenac pretreatment in postoperative pain control

21 Aazar 9919 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139919 بازدید

توضیحاتIII NWAC 2012 world Anesthesia convention, April 24-28, Istanbul,Turkey

 

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.