داکتاپمجله سلامت و پزشکیدسته‌بندی نشده۲۵ موضوع اساسی در دندانپزشکی

۲۵ موضوع اساسی در دندانپزشکی

14 Shahrivar 005 بازدید
14 Shahrivar 14005 بازدید
سفری که به کشور مجارستان داشتم با دانشگاه دبرسن آشنا شدم. در این دانشگاه دست نوشته ای به دستم رسید در باره ی علوم پایه ی دندانپزشکی که بیشتر جنبه ی کاربردی دارد. همه ی ما می دانیم رنگ دندان شیری از دندان دایمی سفید تر است و این پرسشی است که بار ها توسط بیماران مطرح شده و پاسخش را جویا می شوند. این کتاب به بسیاری از این نوع پرسش ها که به مبانی دندانپزشکی ارتباط دارد پاسخ اساسی می دهد. این دست نوشته که به زبان انگلیسی بود توسط اینجانب به زبان فارسی برگردانده شد. کتاب فوق الذکر در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات معین چاپ شد.   SKMBT_C45091122812360_0008 SKMBT_C45091122812360_0009 SKMBT_C45091122812360_0010 SKMBT_C45091122812360_0011   SKMBT_C45091122812360_0012

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.