داکتاپمجله سلامت و پزشکیدسته‌بندی نشدهکتاب :دو گانگی خیال یا واقعیت

کتاب :دو گانگی خیال یا واقعیت

14 Shahrivar 0018 بازدید
14 Shahrivar 140018 بازدید
این کتاب در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات معین چاپ شد. مضمون این کتاب در باره ی مفهوم دوگانکی است که بارها در زندگی اجتماعی و زیستی و فیزیکی ما انسان ها اتفاق می افتد و نویسنده سعی دارد به جزئیات آن از زبان علم و منطق و فلسفه به آن بپردازد.  

SKMBT_C45091122812360_0013-724x1024

 SKMBT_C45091122812360_0014-724x1024

SKMBT_C45091122812360_0015-724x1024

SKMBT_C45091122812360_00161-724x1024

SKMBT_C45091122812360_00171-724x1024

SKMBT_C45091122812360_0018-724x1024

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.