داکتاپمجله سلامت و پزشکیارتودنسیشعر دکتر سلطان پور در اولین برف زمستان

شعر دکتر سلطان پور در اولین برف زمستان

14 Shahrivar 0012 بازدید
14 Shahrivar 140012 بازدید
تا وقتي ....... درختي مي رويد زندگي را بايد دوست داشت و آب را و اين اكسير حيات را كه چه گونه ، چون نو عروسان تازه بخت لباس سفيد برتن كرده اند و شهر ماتم سياه را لحظه اي هم كه شده پاك و زلال نموده اند شاخه هاي درختان آشنا دير گاهي-ست طعم لذت را نچشيده بودند و در سوگ فراق يار گمشده رداي سياه را از تن خسته ي خود برنمي كندند دوباره چه شده است!! كه در حضور فصل سرد به ياد نوعروسان بهار سفيد پوش شده اند و اميد را در دل مردم شهر در آرزوي شكفتن گل هاي زيبا دوباره پيوند زده اند "حبيب"١٣٩٦/١١/٨

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.