داکتاپمجله سلامت و پزشکیبیماریهای کمر و پشتدرد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

17 Shahrivar 0032 بازدید
17 Shahrivar 140032 بازدید

درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

درد سیاتیکی در اصل دردیست که از ناحیه باسن یا لگن به اندام تحتانی انتشار پیدا میکند و می تواند با بی حسی و گزگز یا خواب رفتگی همراه باشد.  

علل احتمالی درد سیاتیک

  1. علل کمری: شایعترین علت درد سیاتیکی هستند و شامل فتق یا پارگی دیسک و درگیری مفصل فست کمری (مثل آرتروز) هستند و هر دو مورد می توانند باعث فشار بر روی ریشه های عصبی بشوند. علت کمتر شایع وجود توده فضاگیر در کانال نخاعی است.
  2. علل لگنی: درگیری مفصل ساکروایلیاک (SIJ)، درگیری عضلات خلفی ناحیه باسن یا لگن به شکل دردهای میوفاسیال یا اسپاسم عضلانی و  ضایعه فشاری روی عصب سیاتیک مثل توده.
  3. توجه: درگیری مایوفاسیال عضلات لگنی می تواند مثل درد عضله تراپزیوس درد انتشاری بدهد. همانطور که در مبحث پیریفورمیس توضیح دادم سندرم نامیدن برای این بیماری معنا ندارد. کلیه عضلاتی که در تصویر زیر میبینید می توانند علایم سیاتیکی بدهند.
  4. علل رانی: کوتاهی عضلات پشتی ران و همسترینگ (hamstrings tightness)  و شاید وجود توده در مسیر عصب سیاتیک
تشخیص بعد از شرح حال دقیق و معاینه بالینی هدفمند، پزشک ممکن است از پاراکلینیک مثل نوار عصب و عضله، MRI و غیره استفاده بکند تا بر اساس تشخیص نهایی درمان را شروع بکند.

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.