داکتاپمجله سلامت و پزشکیدسته‌بندی نشدهدكتر حسين فاطمي سردار ملي

دكتر حسين فاطمي سردار ملي

14 Shahrivar 0027 بازدید
14 Shahrivar 140027 بازدید
در ان سپيده دم كه خواب ناز در كمين بود تو را چون اسير در بند به ميدان مرگ بردند وقتي در ان صبح نامقدس از تب مي لرزيدي مگر نه اين است در ان سحر غم انگيز تو ايستاده بودي محكم و استوار و سرود سرو راست قامتان را مي خواندي حكايت ازادي را حكايت باختر و قلم را و نجواي اين پيام هنوز هم در گوشم مي دهد اين اواز كه بر ما چه گذشت كه نفت در زمين داريم و دشمني سترگ بر تو چه گذشت وقتي اخرين نفس را در سينه ربودي و ديگر فرصتي نبود تا دگر باره باز سر دهي اين اواز را و ما را همين بس دم را فرو بستيم و نفس را در سينه ي خود حبس وقتي فرصتي نبود در ان روز گاز سياه بي غروب تا كار را بر ما يكسره كنند اما نبودي تا ببيني إقرار تاريخ را كه آبشخور ان ، كاخ باكينگهام بود و تو چه زيبا مي دانستي و افشايش مي كردي و مي نوشتي اي اسطوره ي سرزمين من ايران اي قامت برافراشته و ستبر اي فاتحِ قلعه ي صلح و ازادي بر تو چه گذشت ان صبح نا مبارك با تني مجروح و لبريز از تب تقديم به دكتر حسين فاطمي سردار ملي و ازادمردي كه قلبش براي مردم كشورش ايران مي تپيد و گويا به هنگام مرگ و وداع ، شعر فرخي يزدي را نجوا مي كرد با اين مضمون كه جانش را تسليم كرد ولي تسليم نشد حبيب اله سلطانپور١٣٩٩/٨/٢٠

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.