داکتاپمجله سلامت و پزشکیDetermine of Reliable Predictor for Weaning from Mechanical Ventilation

Determine of Reliable Predictor for Weaning from Mechanical Ventilation

21 Aazar 9914 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139914 بازدید

توضیحاتTANAFFOS

 

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.