داکتاپمجله سلامت و پزشکی 23. The analgesic efficacy of adding dexmedetomidine to paracetamol and ketorolac for post-operative pain control in cesarean

23. The analgesic efficacy of adding dexmedetomidine to paracetamol and ketorolac for post-operative pain control in cesarean

21 Aazar 9919 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139919 بازدید

توضیحات

  

Presented in: Tabriz  Anesthesia Congress ,July 27-29 , 2016,Tabriz ,Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.