داکتاپمجله سلامت و پزشکیبیماریهای قلبی عروقیعمل بای پس عروق قلبی و عمر رگ های پیوندی

عمل بای پس عروق قلبی و عمر رگ های پیوندی

14 Shahrivar 0047 بازدید
14 Shahrivar 140047 بازدید
توضیحات دکتر مریم احمدی متخصص قلب و عروق درباره عمل بای پس عروق قلبی و عمر رگ های پیوندی   یک عدد دقیق برای همه وجود ندارد. معمولا حداقل پنج سال و بسته به مصرف دارو و سایر موارد حتی بیشتر از آن. بستگی به ریسک فاکتورها و سایر بیماریهای درگیر کننده ی شخص دارد و اینکه از اول عروق وی چگونه بوده اند که پیوند زده شده اند. در بعضی از بیماران بیش از “بیست و پنج سال” هم کاملا باز مانده و مشکلی پیدا نکرده اند.   جراحی باز قلب و بای پس کردن عروق قلبی به معنای استفاده از رگِ یک قسمت دیگرِ بدن و پُل زدن رویِ رگ تنگ میباشد. جایگزینی رگ اصلی قلب، معمولا از رگ "شریانی" داخل سینه ای و جایگزینی بقیه ی عروق ، معمولا از رگ "وریدی" پاها می باشد. با پل زدن رگ و بای پَس، خونرسانی مناسب به بعد از تنگی برقرار شده و مشکل تنگی رگ و عدم خونرسانی مناسب رفع می شود!

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.