داکتاپمجله سلامت و پزشکیدردخدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه قفسه سینه

خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه قفسه سینه

14 Shahrivar 009 بازدید
14 Shahrivar 14009 بازدید

خدمات فوق تخصصی کلینیک های اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه قفسه سینه

  • دردهای ناشی از زونای ناحیه قفسه سینه (PHN)
  • دردهای ناشی از شکستگی دنده
  • دردهای بعد از عمل جراحی قفسه سینه (مانند عمل جراحی قلب باز،۰۰۰۰)
  • دردهای سرطانی ناحیه جدار قفسه سینه(مانند دردهای ناشی از سرطان پستان و ۰۰۰۰)
  • دردهای ناشی از دیسک و مفاصل ستون فقرات سینه ای

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.