داکتاپمجله سلامت و پزشکیقلبریسک و میزان خطر عملهای جراحی

ریسک و میزان خطر عملهای جراحی

14 Shahrivar 0030 بازدید
14 Shahrivar 140030 بازدید

عملهای جراحی صرف نظر از اینکه بیماران چند ساله باشند و چه بیماریهای زمینه ایی داشته باشند، خطرات خاص خود را از نظر قلبی در هنگام بیهوشی دارا هستند.

سه ریسک خطر برای اعمال جراحی به صورت کلی تعریف شده است:

۱- ریسک پایین

۲- ریسک متوسط

۳- ریسک بالا

اعمال جراحی با ریسک پایین( کمتر از ۱%) شامل: 

۱- جراحی های سرپایی

۲- جراحی آب مروارید چشم

۳- جراحی های پستان

۴- اندوسکوپی

۵- جراحی های سطحی

 

جراحی های با ریسک متوسط(۱ تا ۵ %) شامل:

 ۱- جراحی های شکم که به حفره ی پریتوئن راه پیدا میکنند

۲- جراحی های قفسه ی سینه

۳- اندآرترکتومی کاروتید

۴- جراحی های سر وگردن

۵- جراحی های ارتوپدی

۶- جراحی پروستات

 

جراحی های ریسک بالا(بیشتر از ۵%) شامل:

۱- جراحی روی شریانهای بزرگ مثل آئورت 

۲- جراحی های عروقی

۳- جراحی روی عروق محیطی(پریفرال)

 

این دسته بندی ریسک جراحیها بدون توجه کلی به وضعیت بیمار است.

در مواردی که:  سن بالاتر از ۷۰ سال،  سکته ی قلبی ، نارسایی احتقانی قلبی، آنژین صدری فعال، سکته ی مغزی قبلی، دیابت و نارسایی کلیه  و آریتمی فعلی با ریت بالا، فشار خون کنترل نشده ی فعلی و... وجود داشته باشد، ریسک جراحی بیمار افزایش می یابد.

برای تعیین ریسک کلی بیمار کنار هم گذاشتن نوع جراحی و بیماریهای زمینه ای فرد و مقدار توان فرد در انجام کارهای روزمره با توجه به سن وی، مهم است و از جمع بندی کلی آنها ریسک عمل تعیین می گردد.

گرفتن نوار قلب و اکوکاردیوگرافی در خیلی مواقع نیاز است و حتی گاهی انجام تست ورزش، اسکن ورزشی و یا دارویی و حتی آنژیوگرافی قبل از عمل جراحی لازم می شود.

نوع بیهوشی هم با توجه به وضعیت کلی بیمار تعیین می گردد.

 

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.