داکتاپمجله سلامت و پزشکیPostoperative Respiratory Distress: Report of a Case with History of Familial Mediterranean fever

Postoperative Respiratory Distress: Report of a Case with History of Familial Mediterranean fever

21 Aazar 9916 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139916 بازدید

توضیحاتIranian Journal of Medical Sciences (IJMS), Number 1, Mar (2008)

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.