داکتاپمجله سلامت و پزشکیقلبوارفارین(۱)

وارفارین(۱)

14 Shahrivar 0044 بازدید
14 Shahrivar 140044 بازدید

قرص و داروی وارفارین یک داروی آنتی کوآگولانت است که کارش جلوگیری از ایجاد لخته و حل کردن لخته های ریز قبلی می باشد.

به اصطلاح کلی، این دارو کار رقیق کردن خون را به عهده دارد و در موارد متعددی استفاده میشود.

بیمارانی که این دارو را به هر علتی، مصرف میکنند باید همیشه در مراجعات پزشکی و یا دندانپزشکی و نیاز به هر گونه جراحی، این موضوع را به پزشک معالج خود، اطلاع دهند.

مواردی که این دارو مصرف می شود، عبارتند از:

-ایجاد لخته در ورید اندامهای تحتانی یا DVT

- آمبولی ریه

- ریتم قلبی نامنظم Af و یا Afl

- بعد از سکته های قلبی و افت شدید عملکرد قلبی

- در صورت دیده شدن لخته در حفرات قلبی

- در صورت گشاد شدن شدید عروق قلبی و آنوریسم عروق قلبی

- در صورت آنوریسم و لخته در هر قسمت از عروق بزرگ

- تعویض دریچه های قلبی

-بعضی از موارد سکته های مغزی

و....

مصرف کنندگان وارفارین نیاز دارندکه با آزمایشی  به اسم PT و INR میزان رقیق شدن خون خود را مورد بررسی بیشتر قرار دهند چون برای هر بیماریی نیاز است که دوز  وارفارین  و میزان INR به یک عدد خاصی تنظیم گردد.

و برای تنظیم  INRهر فردی، نیاز به دوز خاصی از دارو دارد و حتی برای یک فرد هم ممکن است که دوز دارو طی زمان و با توجه به غذاهای مصرفی و سایر بیماریها و داروهای مصرفی مثل آنتی بیوتیکها و... نیاز به تغییر داشته باشد.

بیمارانی که وارفارین مصرف میکنند، در بسیاری از مراکز، دفترچه ی وارفارین دارند که علت بیماری اصلی و  INR مورد نظر  در آن قید شده است.

واین دفترچه باید همیشه و در همه حال با بیمار باشد.

تداخلات دارویی و غذایی وارفارین بسیار بالاست و متعاقبا توضیح داده خواهد شد .

عوارض وارفارین هم در مطالب بعدی گفته خواهد شد.

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.