داکتاپمجله سلامت و پزشکیدیسک کمرسندرم شکست جراحی کمر (FBSS)

سندرم شکست جراحی کمر (FBSS)

14 Shahrivar 0010 بازدید
14 Shahrivar 140010 بازدید

سندرم شکست جراحی کمر (FBSS)

آیا همچنان بعد از عمل جراحی باز کمر از درد کمر شکایت دارید؟ شیوع دردهای بهبود نیافته ستون فقرات بعد از اعمال جراحیهای باز ، در حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد موارد جراحی میباشد.گاهی نه تنها درد بیمار بهبود نمی یابد بلکه حدود ۱۰ درصد موارد، درد بیمار از درد قبل از عمل نیز بدتر میشود. از جمله اقدامات فوق العاده و مؤثر در درمان چسبندگیهای نخاع، کودال نوروپلاستی بوسیله کاتتر RACZ است، که در ۹۰ درصد بیماران موجب از بین رفتن چسبندگیهای نخاع شده و درد بیمار بهبود می یابد. این روش نیاز به بیهوشی و برش جراحی ندارد. برای دیدن فیلم آموزشی کلیک کنید. [aparat id="neUVQ"]

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.