داکتاپمجله سلامت و پزشکیComparison of postoperative pain in pediatric in routine pain control method and after pain control protocol

Comparison of postoperative pain in pediatric in routine pain control method and after pain control protocol

21 Aazar 9917 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139917 بازدید

توضیحات

                 

Presented in: 8th congress of Iranian pain Society, 1-2 May, 2008, Tehran, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.