داکتاپمجله سلامت و پزشکیThe effect of epidural dexamethazone on post operative pain and anesthetic requirement

The effect of epidural dexamethazone on post operative pain and anesthetic requirement

21 Aazar 9916 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139916 بازدید

توضیحات 7th congress of Iranian pain Society, 4-5 May, 2007, Tabriz, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.