داکتاپمجله سلامت و پزشکی. The Effect of pain control on postoperative bleeding in Total knee replacement

. The Effect of pain control on postoperative bleeding in Total knee replacement

21 Aazar 9919 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139919 بازدید

توضیحات. The Effect of pain control on postoperative bleeding in Total knee replacement

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.