داکتاپمجله سلامت و پزشکیقلبایجاد لخته ی خون در وریدهای عمقی یاDVT

ایجاد لخته ی خون در وریدهای عمقی یاDVT

14 Shahrivar 0017 بازدید
14 Shahrivar 140017 بازدید
ایجاد لخته ی خون در سیستم سیاهرگی عمقی یا همان DVT، بیشتر از همه در اندام تحتانی و پاها شایع است و علل مختلفی دارد. هر عاملی که باعث: - اِستاز و ماندگاری و کُند شدنِ جریان خون در سیستم وریدی - تغییر در سیستمِ انعقادِ خون - التهاب دیواره ی رگ شود؛ میتواند فرد را مستعد DVT کند. در بیمارانی که : -  تحرک ناکافی - عملِ جراحی اخیر به خصوص : شکم و لگن و ارتوپدی - انواعِ کانسرها و بدخیمی ها - بارداری - اختلالات انعقادی و... دارند؛ مستعد ابتلا به DVT هستند. وقتی فردی به هر دلیل دچار درد و تورم اندامهای تحتانی، بخصوص یکطرفه و غیر قرینه میشود، حتما باید از نظرِ DVT  بررسی شود و به پزشک مراجعه نماید. چون عدم درمان مناسب اولیه، گاهی باعث ایجاد عوارضِ خطرناکی مثل پرتاب شدنِ لخته به سمت ریه و یا همان " آمبولی ریه" میشود که با توجه به وسعت ، میتواند حتی  "کشنده " باشد. بنابراین لازم است که به محضِ مشاهده ی تورم ، بخصوص یکطرفه و غیر قرینه در یک اندام، حتما آنرا جدی گرفته و به پزشک مراجعه نمایید. درمانِ DVT معمولا تجویزِ داروهای رقیق کننده ی خون،تزریقی مثلِ: هپارین و یا انوکساپارین و خوراکی مثلِ : "وارفارین" ویا انواعِ جدیدترِ داروها مثلِ " ریواروکسابان" و... میباشد. "طولِ مدت درمان" در هر فرد با توجه به سطح درگیری و وسعتِ بیماری و میزانِ گسترشِ لخته، و همچنین با توجه به علتِ ایجاد کننده ی آن، "متفاوت" است و گاهی نیاز است که رفعِ کاملِ علت ایجاد کننده ی آن، به طور طولانی مدت ، درمان ادامه یابد. در بیمارانی که مستعدِ ایجاد DVT هستند، توصیه میشود که در موارد خاص مانندِ نیاز به جراحی، مخصوصا جراحی هایی که با کاهش تحرک و یا دستکاری لگنی و عروقی همراه است، حتما به عنوان پیشگیری و پروفیلاکسی، از داروهای آنتی کواگولانت تزریقی و یا خوراکی، با توجه به توصیه ی پزشک استفاده نمایند.  

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.