داکتاپمجله سلامت و پزشکی. Causes of prolonged intensive care unit length of stay after cardiac operations

. Causes of prolonged intensive care unit length of stay after cardiac operations

21 Aazar 9917 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139917 بازدید

توضیحات

 

Presented in: 5th international congress of Intensive care medicine, 24-26 October

                    &, 2007 Tehran, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.