داکتاپمجله سلامت و پزشکی 12. Pain Relief with Intermittent Instillation of Intrapleural Lidocaine after Closed Heart Operations

12. Pain Relief with Intermittent Instillation of Intrapleural Lidocaine after Closed Heart Operations

21 Aazar 9913 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139913 بازدید

توضیحات

Presented in: 15th International Congress of Iranian Heart Association، Tehran ، Oct.31-Nov.3 2006

 

Presented in: 9th international congress of Anesthesiology, 1-3 November 2006, Mashhad, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.