داکتاپمجله سلامت و پزشکی Comparison of the pain due to injection of plain 1% lidocaine and bicarbonated 1% lidocaine in local anesthesia

Comparison of the pain due to injection of plain 1% lidocaine and bicarbonated 1% lidocaine in local anesthesia

21 Aazar 9918 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139918 بازدید

توضیحات

Presented in: 6th congress of Iranian pain Society, 4-5 May, 2006, Tehran, Iran

 

Presented in: 9th international congress of Anesthesiology, 1-3 November 2006

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.