داکتاپمجله سلامت و پزشکیمقالاتروز امتحان

روز امتحان

14 Shahrivar 0014 بازدید
14 Shahrivar 140014 بازدید

من معتقدم این روزها در واقع زمان امتحان شدن تک تک ما ایرانیان است. ولی از دید من که پزشک هستم سختی کار آنجا است که وقتی همه از بیمار کرونایی فرار می کنند من خود را به دل خطر می سپارم تا بتوانم درمانگر باشم. آیا به فکر شهرت هستم یا چیز دیگری باعث میشود تجربه ی بیمار دیدن را ادامه دهم نمی دانم ولی نکته ای که آزارم می دهد این است که مردم با من نیز همچون بیمار کرونایی و ناقل ویروس برخورد می کنند و البته حق دارند. انگار فرسنگها با مردمم فاصله گرفته ام

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.