Doctor Cover
مریم سمنانی | روانشناسی

مریم سمنانی

کارشناسی ارشدروانشناسی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
رویکرد درمان : شناختی _ رفتاری (CBT) طرحواره درمانی سوابق تحصیلی و حرفه ای : کارشناس ارشد روانشناسی تجربه همکاری با موسسه اوتیسم تاک مدرس و برگزار کننده کارگاه شخصیت شناسی اینیاگرام تجربه بازی درمانی با کودکان ( کلینیک فرزانه) گذراندن دوره کارورزی در مدرسه استثنایی سروش گذراندن دوره کارورزی در بیمارستان روانی آزاد دارای مدرک CBT دارای مدرک ABA ( تربیت اوتیسم با مدل پرینسون مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی) گذراندن دوره ها و کارگاه های آموزشی :  طرحواره درمانی تشخیص و درمان  : ( افسردگی، وسواس، اضطراب  ، کمال گرایی ، عزت نفس پایین و  Panic attack) شناخت ریشه اختلالات شخصیت دوره های آموزشی( پیش از ازدواج ،بعد از ازدواج ) زوج درمانی و الگوی روابط موثر زوجین با رویکرد طرحواره درمانی عزت نفس و اعتماد به نفس روانشناسی تحلیلی یونگ فن بیان و زبان بدن روانشناسی زنان و مردان دوره های خودآگاهی و خودشناسی تیپ شناسی MBTI (مایرز _ بریگز ) مداخله در طلاق سازگاری پس از طلاق شکست عاطفی مایند فولنس ( ذهن آگاهی)
خدمات پزشک
مشاوره فردی زوج درمانی  مشاوره پیش از ازدواج ( همراه با تست و تفسیر ) درمان اختلالات اضطرابی ، افسردگی ، وسواس ،کمال گرایی درمان و تشخیص اختلالات شخصیت (همراه با تست) روانشناسی تحلیلی یونگ خودشناسی و خودآگاهی تیپ شناسی و شخصیت شناسی( اینستاگرام و MBTI)