شهر :تهران

دکتر مريم شريفي

متخصصجراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر مريم شريفي
مطب 1 دکتر مريم شريفي
تهران پاسداران بين اختياريه و ديباجي ساختمان ٤٥٠غربي پلاك ١١١طبقه چهارم واحد ٣٨
درباره پزشک
| تهران پاسداران بين اختياريه و ديباجي ساختمان ٤٥٠غربي پلاك ١١١طبقه چهارم واحد ٣٨ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ٣-٧ | ٢٢٥٧٣١٥٣-٢٢٥٧٣١٥٢ | | تامين اجتماعي
مشاوره با برترین متخصصان جراحی عمومیمشاهده همه متخصصان جراحی عمومی