داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر سیدرضا رضائی دریاکناری

دکتر سیدرضا رضائی دریاکناری

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سیدرضا رضائی دریاکناری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.