داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر غلامرضا صادقی نژاد

دکتر غلامرضا صادقی نژاد

دکترادندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر غلامرضا صادقی نژاد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.