وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر مسعود مهاجری نژاد

متخصصبیماریهای پوست

شهر :دبی

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپبیماریهای پوستدکتر مسعود مهاجری نژاد
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

dermatology and beauty and skincare certificate from Canada member of American Association Of Cosmetic and Aesthetic Medicine. Member Of Australian Association Of Skincare working in DUbi . Australia. Canada and Iran | jumaira beach street.num 1132 | | 00971567837625 شماره شخصی کاری: 09124248639

اطلاعات تماس
دیدگاه ها