Doctor Cover
داکتاپبیماریهای پوستدکتر علی برهانی

دکتر علی برهانی

بیماریهای پوست

اطلاعات و سوابق دکتر علی برهانی

| تهران فلکه دوم صادقیه | هرروز15 تا19 | 44040518 | | هیچ بیمه ای

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی برهانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.