آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر پیمان فاضل
مطب 1 دکتر پیمان فاضل
شهرکرد-خیابان 12 محرم-مجتمع پزشکی نور- طبقه سوم03812227557
درباره پزشک
| شهرکرد-خیابان 12 محرم-مجتمع پزشکی نور- طبقه سوم | 15-20 | 03812227557 | | تامین اجتماعی روستایی خدمات درمانی
مشاوره با برترین متخصصان جراحی عمومیمشاهده همه متخصصان جراحی عمومی