داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر پیمان فاضل دهکردی

دکتر پیمان فاضل دهکردی

جراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر پیمان فاضل دهکردی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.