Doctor Cover
دکتر مهسا یوزباشی زاده | متخصص رادیولوژی دهان و فک وصورت | داکتاپ
داکتاپرادیولوژی دهان و فک وصورتدکتر مهسا یوزباشی زاده

دکتر مهسا یوزباشی زاده

رادیولوژی دهان و فک وصورت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهسا یوزباشی زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.