وضعیت : غیر عضو

دکتر بابک دوامی

فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

شهر :تبریز

داکتاپجراحی پلاستیک و زیباییجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر بابک دوامی
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی