داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر غلامرضا ترابی پاریزی

دکتر غلامرضا ترابی پاریزی

روانپزشکی ( اعصاب و روان )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر غلامرضا ترابی پاریزی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.