داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر غلامرضا ترابی پاریزی
مطب 1 دکتر غلامرضا ترابی پاریزی
نهاوند، خیابان آزادگان، روبروی کوچه دکتر صالح، ساختمان پزشکان شفا، طبقه دوم08133242202
درباره پزشک
| نهاوند، خیابان آزادگان، روبروی کوچه دکتر صالح، ساختمان پزشکان شفا، طبقه دوم | ۱۴ الی ۲۰ | ۰۸۱۳۳۲۴۲۲۰۲ | | تامین اجتماعی خدمات درمانی روستایی طلایی نیروهای مسلح
بهترین پزشکانروانپزشکی ( اعصاب و روان )