داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر علی رسولی

دکتر علی رسولی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی رسولی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.