Doctor Cover
داکتاپغدد درون ریز و متابولیسمدکتر عبدالرضا پورمتعبد

دکتر عبدالرضا پورمتعبد

غدد درون ریز و متابولیسم

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب دکتر عبدالرضا پورمتعبد
تهران، خیابان طالقانی، غرب میدان فلسطین، خیابان شهید سرپرست جنوبی
تجربه خود را از مراجعه به دکتر عبدالرضا پورمتعبد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.