داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپطب فیزیکی و توانبخشی و ورزشیدکتر ساراسادات محسن‌ الحسینی

دکتر ساراسادات محسن‌ الحسینی

طب فیزیکی و توانبخشی و ورزشی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر ساراسادات محسن‌ الحسینی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.