داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر محمدتقی ایمانی

دکتر محمدتقی ایمانی

جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدتقی ایمانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.