Doctor Cover
داکتاپبیماریهای پوستدکتر زهرا محیط

دکتر زهرا محیط

بیماریهای پوست

اطلاعات و سوابق دکتر زهرا محیط

| رفسنجان-بلوار طالقانی کوچه 43 | 17 الی 21 | 03915228857 | | خدمات درمانی-تامین اجتماعی- نیروهای مسلح-روستایی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر زهرا محیط و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.