شهر :رفسنجان

دکتر زهرا محیط

متخصصبیماریهای پوست

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر زهرا محیط
مطب 1 دکتر زهرا محیط
رفسنجان-بلوار طالقانی کوچه 4303915228857
درباره پزشک

| رفسنجان-بلوار طالقانی کوچه 43 | 17 الی 21 | 03915228857 | | خدمات درمانی-تامین اجتماعی- نیروهای مسلح-روستایی

مشاوره با برترین متخصصان بیماریهای پوستمشاهده همه متخصصان بیماریهای پوست