داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر سید محمد میر محمد صادقی

دکتر سید محمد میر محمد صادقی

جراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سید محمد میر محمد صادقی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.