داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر قاسم فیروزی

دکتر قاسم فیروزی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر قاسم فیروزی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.