داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر جعفر پاک زاده

دکتر جعفر پاک زاده

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر جعفر پاک زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.