Doctor Cover
داکتاپبیماریهای پوستدکتر حمید وحیدی

دکتر حمید وحیدی

بیماریهای پوست

اطلاعات و سوابق دکتر حمید وحیدی

| تهران یوسف آباد فتحی شقاقی بین بیستون و چهلستون مجتمع پزشکی شقایق | همه روزه بعد از ظهر | 88724048 | |

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حمید وحیدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.