بیمارستان پارسیان تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

آدرس بیمارستان : تهران، سعادت آباد، خیابان سرو شرق، میدان فرهنگ

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید
  • -

    متخصصجراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )