بیمارستان فیاض بخش تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

نشانی : تهران، کیلومتر 7 جاده قدیم کرج، ابتدای خیابان خلیج، جنب کارخانه ویتانا، بیمارستان شهید فیاض بخش

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید