داکتاپ

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بينا تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

شماره تلفن بیمارستان2123535

آدرس بیمارستان : تهران، بزرگراه رسالت، بین بزرگراه های صیاد شیرازی و امام علی، روبروی مجتمع تجاری دنیای نور

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید