داکتاپ

بیمارستان افضلی پور کرمان

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

آدرس بیمارستان : کرمان، بزرگراه امام خمینی ( ره )، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید