بیمارستان طالقانی تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

نشانی : تهران ، بزرگراه شهید چمران ، خیابان یمن ، خیابان شهید اعرابی ، جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، بیمارستان آیت الله طالقانی

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید