بیمارستان تندیس تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

شماره تلفن بیمارستان2175254000

آدرس بیمارستان : تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان تندیس بیمارستان تندیس

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید
  • -

    متخصصجراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )