داکتاپ

بیمارستان غیاثی تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

آدرس بیمارستان : تهران ، یافت آباد ، اتوبان آیت اله سعیدی ، بعد از چهارراه یافت آباد ، خیابان بنایی ، خیابان شهید سلیمانی ، بیمارستان غیاثی

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید