بیمارستان حضرت معصومه(خرّمی) قم

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

نشانی : قم ، میدان زین الدین ، خیابان امام ، جنب مسجد امام حسن ، بیمارستان حضرت فاطمه معصومه ( س )

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید